Skip Navigation LinksGovernment of The Punjab Home >
Agriculture Marketing Information Service
Directorate of Agriculture (Economics & Marketing) Punjab, LahoreNo.City NameRate Submission Time
1. HujraShahmuqeem26 Sep 2018 08:01:39
2. Khanpur26 Sep 2018 08:04:35
3. DGKHAN26 Sep 2018 08:07:36
4. KabirWala26 Sep 2018 08:11:50
5. RenalaKhurd26 Sep 2018 08:13:00
6. KotChutta26 Sep 2018 08:19:40
7. Patoki26 Sep 2018 08:21:46
8. Taunsasharif26 Sep 2018 08:22:21
9. Kahrorpacca26 Sep 2018 08:26:27
10. RahimYarKhan26 Sep 2018 08:27:56
11. JamPur26 Sep 2018 08:28:56
12. Narangmandi26 Sep 2018 08:30:24
13. Sraialamgir26 Sep 2018 08:31:18
14. Daska26 Sep 2018 08:31:38
15. Gujrat26 Sep 2018 08:37:14
16. KotAdu26 Sep 2018 08:40:30
17. DunyaPur26 Sep 2018 08:43:09
18. Qadirpurrawan26 Sep 2018 08:43:42
19. Kotradhakishan26 Sep 2018 08:44:20
20. Chiniot26 Sep 2018 08:57:06
21. Layyah26 Sep 2018 09:01:06
22. Mailsi26 Sep 2018 09:03:16
23. SadiqAbad26 Sep 2018 09:09:15
24. ArifWala26 Sep 2018 09:11:35
25. Okara26 Sep 2018 09:14:53
26. Havelilakha26 Sep 2018 09:17:11
27. Khanewal26 Sep 2018 09:18:38
28. AhmadPurEast26 Sep 2018 09:21:06
29. MandiBahaudin26 Sep 2018 09:21:17
30. Khudian26 Sep 2018 09:24:09
31. kotmoman26 Sep 2018 09:24:29
32. Malakwal26 Sep 2018 09:27:09
33. Sanglahill26 Sep 2018 09:29:44
34. Multan26 Sep 2018 09:30:31
35. TTSingh26 Sep 2018 09:32:31
36. Bhalwal26 Sep 2018 09:35:41
37. Shorkot26 Sep 2018 09:39:06
38. Jaranwala26 Sep 2018 09:39:20
39. Lahore26 Sep 2018 09:39:32
40. Burewala26 Sep 2018 09:39:45
41. Lodhran26 Sep 2018 09:41:05
42. Sahiwal26 Sep 2018 09:41:30
43. jalalpurpirwala26 Sep 2018 09:43:52
44. Tandlianwala26 Sep 2018 09:45:30
45. Hafizabad26 Sep 2018 09:45:43
46. Chunian26 Sep 2018 09:46:31
47. Nankana26 Sep 2018 09:47:56
48. Fortabas26 Sep 2018 09:48:23
49. Basirpur26 Sep 2018 09:50:05
50. PirMahal26 Sep 2018 09:50:27
51. Rawalpindi26 Sep 2018 09:52:45
52. Vehari26 Sep 2018 09:53:32
53. Summandri26 Sep 2018 09:54:32
54. Faisalabad26 Sep 2018 10:00:19
55. Kanganpur26 Sep 2018 10:01:12
56. Sheikhupura26 Sep 2018 10:01:53
57. Chichawatni26 Sep 2018 10:02:12
58. GujarKhan26 Sep 2018 10:04:30
59. Sambrial26 Sep 2018 10:04:53
60. Sialkot26 Sep 2018 10:05:12
61. Bhakhar26 Sep 2018 10:14:00
62. PakPattan26 Sep 2018 10:15:24
63. Gujranwala26 Sep 2018 10:17:05
64. Jauharabad26 Sep 2018 10:21:25
65. Jhelum26 Sep 2018 10:24:34
66. Mamunkanjan26 Sep 2018 10:28:06
67. Kamalia26 Sep 2018 10:29:59
68. MianChannu26 Sep 2018 10:32:20
69. Sargodha26 Sep 2018 10:35:48